L'ASSOCIACIÓ 

OBJECTIUS DE L'ASSOCIACIÓ 

 

Contribuir a la millora de l'estat de conservació del polígon industrial. Representar els interessos de les empreses a l'entorn del Circuit de Barcelona-Catalunya davant les diferents administracions. Fomentar el bon veïnatge entre les empreses i identificar i promoure iniciatives conjuntes que millorin el cost i l'efectivitat de determinats serveis o productes. 

 

L’Associació pot desenvolupar tot tipus d’actuacions en els àmbits de: 

 

- Realitzar accions per replantejar la implantació d’activitats i equipaments a les zones industrials del municipi es considerin impropis, incompatibles o insostenibles o que puguin pertorbar el normal desenvolupament de les activitats empresarials del polígon. 

- Preservar i millorar la mobilitat del transport operatiu en les zones industrials del municipi, promovent i executant les accions adients amb aquesta finalitat. 

- Defensar els interessos dels associats davant d'iniciatives públiques o privades que pugui afectar negativament al sostenible i normal funcionament de les seves activitats.   

- Participar en els procediments administratius, urbanístics i ambientals relacionats amb els objectius de l'Associació, i promoure accions administratives i jurisdiccionals escaients per la seva defensa. 

 

JUNTA 

 

President: Sr. Juanjo Ibáñez, Superfícies de Alimentación, SA 

Vicepresident: Sr. Joan Fontseré, Circuit de Barcelona-Catalunya 

Secretari: Sr. Carlos Picapeo, Hotel Economique Catalunya SL